BIP

INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE

18-12-2018, 11:16 -- Anna Nieużytek

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej informuje, że został zrealizowany projekt pn. „Wytłumienie i zakup wyposażenia sali orkiestry OSP w Bystrej Podhalańskiej” zgodnie z umową nr 00390-6935- UM0610895/17 z dnia 10 kwietnia 2018 r. Zadanie wykonane zostało w ramach „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność” realizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja ma na celu stworzenie warunków do kultywowania tradycji i kultury, poprzez prace związane z wytłumieniem sali OSP Bystra Podhalańska oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej informuje, że został zrealizowany projekt pn. „Wytłumienie i zakup wyposażenia sali orkiestry OSP w Bystrej Podhalańskiej” zgodnie z umową nr 00390-6935- UM0610895/17 z dnia 10 kwietnia 2018 r. Zadanie wykonane zostało w ramach „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność” realizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja ma na celu stworzenie warunków do kultywowania tradycji i kultury, poprzez prace związane z wytłumieniem sali OSP Bystra Podhalańska oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Fot. Grzegorz Karkoszka

wtorek, 18 Grudzień, 2018
Powrót na górę