BIP

Odznaka "Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina"

Odznaka ,,Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina” jest szczególnym wyróżnieniem osób fizycznych, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz Gminy Bystra-Sidzina wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Gminy. Odznaka ustanowiona została w 2002 roku.

Odznaka ,,Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina” jest przyznawana jednorazowo  i jest jednostopniowa.

 

Przyznawanie odznaki ,,Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina” następuje z inicjatywy:

  1. Grupy Radnych /co najmniej sześciu/,
  2. Wójta Gminy,
  3. Organizacji społecznych i stowarzyszeń działających na terenie Gminy,
  4. Rady Sołeckiej.

 

Wnioski o nadanie odznaki ,,Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina” sporządza się w jednym egzemplarzu i składa na ręce Przewodniczącego Kapituły Honorowej Gminy Bystra-Sidzina do 30 czerwca każdego roku.

 

Wnioski o nadanie odznaki rozpatruje Kapituła Honorowa Gminy Bystra-Sidzina, w skład której wchodzą: Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzia (przewodniczący Kapituły), Wójt Gminy Bystra-Sidzina, Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Bystra-Sidzina, Sołtys sołectwa Bystra Sołtys sołectwa Sidzina.

Wręczenie odznaki odbywa się w sposób uroczysty.

Wniosek o nadanie odznaki honorowej "Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina" - kliknij tutaj

Powrót na górę