BIP

Samorząd

Wójt Gminy Bystra-Sidzina

Wójt gminy Bystra-Sidzina

Inż. Stanisław Tempka Wójt Gminy przyjmuje obywateli we wszystkich sprawach oraz w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki:                 8.00-14.00 w piątki:                             15.00-16.00   Kontakt:  tel. 18 26 81 220 wew. 111,112 (...

Rada Gminy Bystra-Sidzina

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. Kadencja rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Rada kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, w...

Powrót na górę