BIP

Rada Gminy Bystra-Sidzina

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. Kadencja rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Rada kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wój­ta wykonującego jej uchwały.

 

Kontakt: biuro rady

 e-mail: biurorady@bystra-sidzina.pl

Tel. 18 26 81 220 wew. 115

Skład Rady Gminy Bystra-Sidzina kadencji 2018-2023:

KOWALIK Dorota – Przewodnicząca Rady             

MOTOR Jan – Wiceprzewodniczący Rady            

DROBNY Krzysztof

FRANKIEWICZ Mariusz

FRĄCZEK Stanisław               

GAŁKA Marcin   

HANDZEL Adrian       

JAROMIN Stanisław              

KORDEL Stanisław  

LIPKA Grzegorz       

MAZUR Bogusław  

PALARCZYK Małgorzata     

PIECZARA Jan

STRAMEK Piotr        

TALAPKA Stanisław              

Uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina- kliknij tutaj

 

Przewodnicząca Rady: Dorota Kowalik

Pełni dyżury we wtorki w godz.  14.00-15.15 i czwartki w godz. 8.00-9.00 pok. Nr 14

Powrót na górę