BIP

Edukacja

Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie

34-236 Sidzina
NIP 552-15-49-412
Telefon/Fax : (18) 26-73-182
Dyrektor: Mieczysław Matyasik
Z-ca Dyrektora: Maria Działek
 

Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Bystrej Podh.

34-235 Bystra Podhalańska
NIP 552-15-48-890
Telefon: (18) 26-81-016
Fax: (18) 26-81-322
Dyrektor: Ewa Stokłosa
Z-ca Dyrektora: Izabela Targosz
 

Przedszkole Publiczne w Bystrej Podh.

 34-235 Bystra Podhalańska
 NIP 735-10-59-778
 Telefon/Fax: (18) 26-81-014
Dyrektor: Maria Drobna
 

Przedszkole Publiczne w Sidzinie

34-236 Sidzina
NIP 735-10-59-784
Telefon/Fax: (18) 26-73-189
 
Dyrektor: Barbara Krupa

 

Powrót na górę