BIP

Insygnia Gminy

Herb Gminy, sztandar, pieczęć i flaga z herbem gminy Bystra-Sidzina zostały ustanowione Uchwałą Nr XXIV/229/02 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 czerwca 2002r.

Symbole gminy (herb, flaga, sztandar, pieczęć) są najważniejszymi zewnętrznymi znakami tożsamości i samodzielności Gminy integrującymi lokalną społeczność i stanowiącymi reprezentacyjne elementy rozpoznawcze jednostki terytorialnej.

Właścicielem symboli jest Gmina Bystra-Sidzina.

Herb powstał na podstawie dziewiętnastowiecznych pieczęci wsi wchodzących w skład gminy- Bystrej Podhalańskiej i Sidziny:

- Bystra Podhalańska miała pieczęć okrągłą z godłem przedstawiającym ramię zbrojne w tasak, zaś w otoku napis: WIEŚ BYSTRA.

-Sidzina miała pieczęć okrągłą z wyobrażeniem trzech drzew na murawie, z których środkowe to dąb, boczne drzewa niższe- liściaste. Napis w otoku: ZWIERZCHNOŚĆ GMINNA W SIDZINIE.

Herb Gminy Bystra-Sidzina przedstawia w polu błękitnym dąb srebrny, ponad którym ramię zbrojne w tasak.

Herbu Gminy używają organy Gminy oraz gminne jednostki organizacyjne. Herb Gminy Bystra-Sidzina używany jest w celach reprezentacyjnych i do oznaczania własności samorządowej.

Zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie herbu gminy w celach komercyjnych udziela Wójt Gminy w drodze umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki. Wójt może zakazać używania herbu Gminy jeżeli podmiot używający go nie uzyskał na to zgody lub może cofnąć wydana zgodę jeżeli podmiot używa go niezgodnie z określonymi warunkami lub w sposób niezapewniający należytej powagi i szacunku.

 

 

Flaga Gminy Bystra-Sidzina ma postać płata składającego się z trzech równoległych pasów: błękitnego, białego i błękitnego. Na pasie środkowym umieszczony jest herb gminy Bystra-Sidzina.

 

 

Pieczęć Gminy Bystra-Sidzina jest okrągła, z herbem w środku oraz z napisem w otoku: Gmina Bystra-Sidzina.

 

 

 

 

Sztandar Gminy Bystra-Sidzina na prawej stronie zawiera herb gminy Bystra-Sidzina na białym tle, z napisem „Gmina Bystra-Sidzina 1992-2002”, Na stronie lewej o barwie czerwonej umieszczone jest godło Rzeczypospolitej Polskiej, wokół którego widnieje napis „Wciąż jeszcze szukamy drogi do ‘Siebie Samych’ ”.

 

Powrót na górę