BIP

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Bystra-Sidzina

Adres: 34-235 Bystra Podhalańska 373

Telefony: 18 2681220,221,222

Fax: 18 2681291

e-mail: urzad_gminy@bystra-sidzina.pl, gmina@bystra-sidzina.pl

Godziny pracy Urzędu:

poniedzałek: 8.00 - 16.00

wtorek - piątek: 7.00-15.00

BUDYNEK   A

Stanowiska/zakres spraw

 

Nr pok.

 

Tel.18 26 81 220/221/222

 

Nr wewn.

 

Sekretariat

3

111,112

Sekretarz Gminy

5

113

Skarbnik Gminy

7

117

Referat Finansowy (księgowość, podatki)

8

119

Referat Finansowy (księgowość, czynsze, opłaty, akcyza)

10

120

Referat Finansowy (księgowość, płace)

11

121

Referat Oświaty

12

118, 128

 Biuro Rady Gminy

 Promocja Gminy

14

115

 Działalność gospodarcza

13

125

 Drogownictwo 

9

131

 Gospodarka odpadami komunalnymi

Ekodoradca, ochrona środowiska

1

123

 Gospodarka gruntami 

15

122

 Inwestycje, remonty i zamówienia publiczne

6

132

 Planowanie przestrzenne

4

124

 Informatyk

2

129

 

 BUDYNEK   B

    

                                      Stanowiska/zakres spraw

 

Tel. 18 26 81 220/221/222

  

Nr wewn.

1.

Urząd Stanu Cywilnego

Sprawy obywatelskie  (ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe)

Zarządzanie kryzysowe

          

          parter

 

116

2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          parter

126,127

Bezpośredni nr tel.:

18 26 81 576 

Powrót na górę