BIP

Uchwała antysmogowa

Uchwała antysmogowa i jej podstawowe założenia

       23 stycznia 2017r. radni województwa małopolskiego podjęli uchwałę antysmogową dla całej Małopolski, która ma na celu rozwiązać problem smogu spowodowany przede wszystkim spalaniem złej jakości paliw w starych, nieekologicznych piecach.

Co to za uchwała i jakie zmiany wprowadza?

Uchwała antysmogowa to pierwsza regulacja prawna w Polsce, która określa standardy emisji dla kotłów i kominków a także eliminuje spalanie paliw słabej jakości.

Wejście w życie uchwały antysmogowej dla całej Małopolski nie pociąga za sobą natychmiastowych konsekwencji. Przepisy uchwały będą bowiem wprowadzane stopniowo.

Kolejne lata przyniosą następujące zmiany:

Od 1 lipca 2017r.

- zakaz spalania mułów i flotów węglowych, czyli węgla o uziarnieniu poniżej 3mm,

- zakaz spalania drewna i innej biomasy o wilgotności powyżej 20%,

- wszystkie nowo eksploatowane kotły i kominki, muszą spełniać wymagania ekoprojektu (dotyczy to zarówno nowo powstających budynków jak również budynków, w których instalowane są nowe urządzenia grzewcze np. po awarii lub zużyciu starego kotła).

Od 1 stycznia 2023r.

- zakaz stosowania wszystkich istniejących kotłów nie spełniających norm emisji (poniżej klasy 3).

- zakaz stosowania kominków niespełniających wymagań ekoprojektu lub o sprawności cieplnej niższej niż 80%. W przypadku kominków, które nie spełniają powyższych warunków, dopuszczone będzie zastosowanie urządzeń redukujących emisję pyłu np. elektrofiltrów.

Od 1 stycznia 2027r.

- zakaz stosowania kotłów poniżej klasy 5.

Kotły klasy 5, których eksploatacja rozpoczęła się przed 30 czerwca 2017r. mogą być stosowane bez ograniczeń czasowych.

     Kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej mogą być prowadzone przez upoważnionych pracowników gminy, policję lub inne organy (np. powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, wojewódzki inspektorat ochrony środowiska).

W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

      Zgodnie z założeniami, wprowadzenie uchwały antysmogowej powinno ograniczyć o ponad 90% emisję niebezpiecznych pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10, co w efekcie zmniejszy w bardzo dużym stopniu zanieczyszczenie powietrza w Małopolsce. Szacuje się, że koszty zdrowotne zostaną zmniejszone o 2,9 mld złotych rocznie. Uchwała antysmogowa to zatem znaczący krok w walce o czyste powietrze.

     Więcej informacji na temat uchwały antysmogowej można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/antysmogoweabc

Z zapisami uchwały antysmogowej zapoznać się można pod linkiem:

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2017/787/akt.pdf

Powrót na górę