BIP

Jubileusz Stowarzyszenia „Tradycja i Natura” w Bystrej-Sidzinie

28-06-2022, 13:03 -- redaktor

W dniu 19 czerwca 2022 r. Stowarzyszenie  „Tradycja i Natura” obchodziło Jubileusz 20-lecia swojej działalności, w którym wzięło udział ponad 80 osób. Uroczystość zaszczycili swą obecnością: Józef Bałos – Starosta powiatu suskiego, Ryszard Czaicki – Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej, Danuta Kawa – radna Sejmiku Województwa Małopolskiego i Prezes LGD, Stanisław Tempka – wójt Gminy Bystra-Sidzina z małżonką, Krzysztof Drobny – Przewodniczący Rady Gminy, Barbara Dudek – Sekretarz Gminy Bystra-Sidzina,  ks. Adam Byrski – Proboszcz Parafii w Bystrej Podhalańskiej,  Jadwiga Czarny – Radna Rady Powiatu i Dyrektor Skansenu w Sidzinie, Marek Drobny – Radny Rady Powiatu i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej, Teresa Turowska – Dyrektor GOKPTiS w Sidzinie, Aureliusz Kania- były Wójt Gminy Bystra-Sidzina, Andrzej Basiura- były Wójt Gminy Bystra-Sidzina, Maciej Motor- Grelok – były Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan, Franciszka Rapacz – pierwsza Prezes „TiN”, ówczesna Przewodnicząca Rady Gminy Bystra-Sidzina, Irena Wirtelczyk – była pracownik Biura Rady Gminy Bystra-Sidzina, Maria Drobna – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej, Barbara Krupa – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Sidzinie, Małgorzata Wiertelczyk – Dyrektor Biblioteki , Grażyna Sutor  - w Bystrej Podhalańskiej, Marcin Błachut – Prezes OSP Bystra Podhalańska, Józef Stramek – Prezes OSP Sidzina, Barbara Powalacz – Prezes Oddziału Związku Podhalan w Sidzinie, Marek Ryś – Prezes Oddziału Związku Podhalan w Bystrej Podhalańskiej, Kazimiera Czarna- Przewodnicząca Stowarzyszenia Gospodyń „Sidzinianki” , Janina Szewczyk – Przewodnicząca KGW „Bystrzanki”, oraz obecni i byli członkowie organizacji.

Po powitaniu wszystkich zebranych pani Janina Totoś (wiceprezes I i II kadencji, a prezes od III kadencji do chwili obecnej), dokonała szczegółowej analizy 20 lat działalności „TiN”.

Stowarzyszenie  „TiN”  zostało utworzone w styczniu 2002 r. z inicjatywy pani Franciszki Rapacz, pani Janiny Totoś, pani Ireny Wirtelczyk i pana Macieja Motora-Greloka.  Na początku Stowarzyszenie liczyło około 20 członków, a obecnie ponad 60 z obydwu wsi.

Celem działalności tegoż Stowarzyszenia jest ochrona i pomnażanie dziedzictwa kulturowego gminy, promowanie lokalnego rzemiosła, tradycji, zwyczajów, lokalnych potraw, poznawanie piękna regionu i promocja gminy.

Do różnorodnych form działalności Stowarzyszenia na przestrzeni 20 lat należą m.in.:

- wystawy twórczości ludowej – 20 ekspozycji w różnych instytucjach gminy, takich jak: szkoły, przedszkola, biblioteki, siedziby OSP obu wsi,

- wystawy fotograficzne prof. Krystiana Wilka pt. „Pejzaż naznaczony charyzmatem” w Krakowie, Katowicach, Opolu, Suchej Beskidzkiej, Niedzicy, Nowym Targu i Sidzinie, promujące piękno naszego regionu,

- plenerowa impreza „Miedzy dawnymi a nowymi czasy”, organizowana corocznie od 2009 roku, przy współudziale Skansenu w Sidzinie,

- wspólne śpiewanie Majówek przy kapliczkach w Bystrej Podhalańskiej i Sidzinie (26 Majówek na przestrzeni 20 lat),

- odnowienie z własnych środków kapliczki M.B. Brzemiennej w Bystrej Podhalańskiej – naprzeciw Urzędu Gminy, oraz w Sidzinie na Sołtystwie,

- spotkania noworoczne wszystkich członków połączone ze śpiewem kolęd przy akompaniamencie akordeonu pana Krzysztofa Drobnego (od 16 lat),

- wycieczki turystyczno-krajoznawcze (36 wyjazdów) z przewodnikiem Tadeuszem Uczniakiem,

- udział w spektaklach teatralnych (18 wyjazdów),

- wydanie publikacji „Kapliczki, krzyże i figury przydrożne we wsiach Bystra i Sidzina” (2006 r.), „Dzieje wsi Bystra” (2014 r.), „20 lat Stowarzyszenia „Tradycja i Natura” w Bystrej-Sidzinie” (2021 r.),

- opracowanie i realizacja różnych projektów (szczegółowa analiza zamieszczona została w foto książce Stowarzyszenia),

- organizowanie warsztatów przez twórców Stowarzyszenia na uroczystościach gminnych, powiatowych, a nawet wojewódzkich.

W swoim wystąpieniu pani Prezes Janina Totoś podziękowała władzom Gminy Bystra-Sidzina oraz wszystkim instytucjom organizacjom wspierającym działalność Stowarzyszenia w ciągu 20 lat.

Podczas Jubileuszu, Wójt Gminy Stanisław Tempka oraz Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Drobny wręczyli odznakę honorową „Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina” dwóm członkom Stowarzyszenia: pani Halinie Opalińskiej i panu Aleksandrowi Basiura, którzy swą społeczną, artystyczną działalnością promują gminę w różny sposób i na szerokim polu.

Miłym akcentem uroczystości był występ grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej, przygotowany pod czujnym okiem pani Joanny Główka. W przedstawieniu zaprezentowano  wiersze pana Tadeusza Uczniaka, napisane na okoliczność Jubileuszu.  Zebrani, mocnymi brawami nagrodzili młodych artystów w regionalnych strojach, a także małą Ukrainkę Darię, która zaprezentowała elementy gimnastyki artystycznej do melodii „Hej sokoły” - żal za Ukrainą.

Na ręce pani Prezes, zaproszeni gości, złożyli uznanie za całokształt działalności Stowarzyszenia, wręczając pamiątkowe listy gratulacyjne. (TiN) Fot. J. Motor

 

wtorek, 28 Czerwiec, 2022
Powrót na górę