BIP

Kolejny projekt OSP w Bystrej Podhalańskiej

03-09-2019, 14:47 -- Anna Nieużytek

            

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej zrealizowała projekt pn. Kultywowanie miejscowej tradycji poprzez przeprowadzenie warsztatów muzycznych, zakup instrumentu muzycznego oraz przeprowadzenie koncertów przez Orkiestrę OSP w Bystrej Podhalańskiej” zgodnie z umową nr G/XV/2019/1 z dnia 11.01.2019 r. Zadanie zostało realizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”. Współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Celem projektu było zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów poprzez organizację przedsięwzięć oraz zakup wyposażenia związanego z dziedzictwem kulturowym przez OSP w Bystrej Podhalańskiej.

Projekt obejmował:

- przeprowadzenie warsztatów muzycznych,

- zakup instrumentu,

- zakup książeczek na nuty,

- wykonanie 2 koncertów przez Orkiestrę OSP w Bystrej Podhalańskiej.

Fot. OSP w Bystrej Podhalańskiej, A. Nieużytek

wtorek, 3 Wrzesień, 2019
Powrót na górę