BIP

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

16-03-2021, 08:38 -- redaktor

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wyniki oceny formalnej i porównawczej wniosków w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. Wśród wniosków ocenionych pozytywnie znalazł się wniosek Gminy Bystra-Sidzina, opiewający na kwotę 50.000,00 zł. Dzięki pozyskanym funduszom kolejne urządzenia umożliwiające prowadzenie edukacji zdalnej trafią do naszych szkół. Za otrzymane środki gmina planuje zakupić 19 komputerów ALL IN ONE wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowanie do pracowni informatycznej dla Szkoły Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej. Zakup sprzętu zostanie sfinalizowany po podpisaniu umowy z samorządem Województwa.

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” to projekt, którego głównym celem jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

wtorek, 16 Marzec, 2021
Powrót na górę