BIP

MAŁOPOLSKIE TALENTY

28-02-2019, 15:20 -- Anna Nieużytek

 

MAŁOPOLSKIE TALENTY to nowa inicjatywa edukacyjna, która dotyczy wspierania talentów, uzdolnień, podniesienia jakości kształcenia oraz zwiększenia przygotowania do przyszłego zatrudnienia.

W ramach projektu uczniowie szkół mają szansę rozwinąć swoje kluczowe kompetencje, nauczyciele i edukatorzy poszerzyć swój warsztat metodyczny, a organizatorzy tzw. Centrów Wsparcia Ucznia Zdolnego zdobyć nowe doświadczenia i kontakty.

Na realizację projektu pozalekcyjnych zajęć z uczniami szkół podstawowych na naszym terenie Gmina Bystra-Sidzina otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wartość projektu wynosi 452.920,00 zł

Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Sidzinie oraz w Szkole Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021. Inicjatywa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Założenia projektu obejmują utworzenie oddzielnych Centrów Wsparcia Uczniów  Zdolnych dla szkół biorących w projekcie. Zrekrutowaną i zdiagnozowaną w zakresie uzdolnień docelową grupę uczestników stanowić ma 89 uczniów z Bystrej Podhalańskiej oraz 66 uczniów z Sidziny z klas od III - VII. 

W ramach projektu Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych będą realizowały zajęcia pozalekcyjne z zakresu kluczowych przedmiotów, tj. języka angielskiego, matematyki,  informatyki/technologii informacyjno-komunikacyjnych, przedsiębiorczości. Zajęcia realizowane będą w danym roku szkolnym  w wymiarze 60 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone w ramach kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych obejmować mają kompetencje społeczne m.in. rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej. Zajęcia realizowane będą w danym roku szkolnym  w wymiarze minimum 20 godzin dydaktycznych.

Każdy uczeń przystępujący do projektu będzie zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach

w jednej z kompetencji przedmiotowych i ponadprzedmiotowych.

Zajęcia dla uczniów zdolnych będą mogli prowadzić nauczyciele, którzy ukończą bezpłatne szkolenia i warsztaty  organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach projektu koordynacyjnego wraz Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

W ramach projektu szkoły zostaną wzbogacone o pomoce dydaktyczne, tablice multimedialne, urządzenia wielofunkcyjne, zestawy komputerów i laptopy. Przewidziana jest również organizacja wycieczek do Centrum Kopernika w Warszawie.

Umiejętne wydobycie potencjału i rozwój uzdolnień uczniów ma realny wpływ na ich dalsze sukcesy w życiu i w pracy. Dlatego celem realizowanego projektu jest nie tylko stworzenie warunków dla rozwoju kompetencji kluczowych przedmiotowych - języka obcego, nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale również tych ponadprzedmiotowych - społecznych i umiejętności uczenia się. To również szansa na wzmocnienie wizerunku szkoły jako aktywnego i twórczego środowiska, a także rozwój nauczycieli z pasją i budowanie lokalnych sieci partnerskich między szkołami i organizacjami. (B.C.)

czwartek, 28 luty, 2019
Powrót na górę