BIP

Ostatnie pożegnanie Zbigniewa Podsadeckiego - pierwszego Wójta Gminy Bystra-Sidzina

31-10-2018, 13:27 -- Anna Nieużytek

Ostatnie pożegnanie Zbigniewa Podsadeckiego - pierwszego Wójta Gminy Bystra-Sidzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 października 2018 r. w wieku 81 lat zmarł Zbigniew Podsadecki -  pierwszy Wójt naszej gminy.

Urodził się 12 stycznia 1937 r. w Dobczycach. W 1957 roku ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu stopnia pierwszego na Wydziale Zootechnicznym uzyskując tytuł inżyniera zootechniki.

Karierę zawodową rozpoczął  w 1957 roku podejmując pracę w PPRN w Myślenicach. Od 1 listopada 1961 r. pracował  w radach narodowych. Początkowo zajmował stanowisko kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w Prezydium PRN w Suchej Beskidzkiej, następnie od 1968 r. pełnił funkcję Agronoma Gromadzkiego w Bystrej Podhalańskiej. W 1973 r. powołany został na stanowisko Naczelnika Gminy Bystra-Sidzina, natomiast po reorganizacji organów administracji państwowej od dnia 1 lutego 1976 r. powołany został na stanowisko Kierownika Gminnej Służby Rolnej Urzędu Miasta i Gminy w Jordanowie. Od 1 lipca 1981 roku zajmował stanowisko v-ce Prezesa ds. rolnych SKR, a od 1 czerwca 1982 roku piastował stanowisko Prezesa Spółdzielni Kółek Rolniczych  w Jordanowie.

Na początku lat 90-tych swoje istnienie zapoczątkowała Gmina Bystra-Sidzina. Na wniosek Zarządu Kółka Rolniczego z dnia 7 marca 1992 r. Rada Gminy 12 marca 1992 roku przyjęła kandydaturę Zbigniewa Podsadeckiego na urząd Wójta Gminy Bystra-Sidzina, który sprawował do 14 kwietnia 1999 roku. W latach 2002-2010 był radnym IV i V kadencji Rady Gminy Bystra-Sidzina.

W 1967 r. odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi, natomiast w 1976 r. Złotym Krzyżem Zasługi. W uznaniu całokształtu działalności zawodowej i społecznej oraz zaangażowania na  rzecz Gminy Bystra-Sidzina przyczyniających się do jej rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego w 2002 r. został uhonorowany odznaką „Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina” – na okoliczność 10-lecia istnienia gminy oraz  2017 r. statuetką w uznaniu zasług dla gminy z okazji 25-lecia jej istnienia.

Swoją postawą i wkładem pracy przyczynił się do rozwoju gminy i poprawy warunków bytowych mieszkańców. Z powierzonych obowiązków wywiązywał się terminowo i należycie, dbając o społeczny interes. Zostanie zapamiętany jako koleżeński, sumienny i aktywny działacz społeczny.

 

Rodzinie i bliskim zmarłego Zbigniewa Podsadeckiego składamy szczere kondolencje i wyrazy współczucia.

 

Wójt, Rada Gminy,  pracownicy Urzędu Gminy Bystra-Sidzina oraz sołtysi.

 

Ceremonia pogrzebowa będzie miała miejsce 2 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Bystrej Podhalańskiej.

środa, 31 Październik, 2018
Powrót na górę