BIP

Podziękowanie dla Pani Dyrektor

04-09-2019, 13:54 -- Anna Nieużytek

Równolegle z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora tej placówki. Od 1 września 2019 r. kierownictwo  szkołą przejął Pan mgr inż. Marek Drobny.

Podczas uroczystego apelu inaugurującego nowy rok szkolny, złożono serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę, pełniącej od 1992 roku funkcję dyrektora szkoły, Pani mgr Ewie Stokłosie.

Szkołę, w tym dniu zaszczycił swoją obecnością Wójt Gminy Bystra-Sidzina Pan Stanisław Tempka, składając Pani Dyrektor podziękowania za długoletnią współpracę, trud włożony w wychowanie i kształcenie wielu pokoleń młodzieży, profesjonalizm w zarządzaniu szkołą, a także za działalność społeczną dla lokalnego środowiska.  

W  historii szkoły Pani Ewa Stokłosa zapisała się 31 letnim stażem pracy, gdzie przez 27 lat sprawowała funkcję dyrektora placówki. Z jej osobą łączą się ważne dla szkoły zmiany i wydarzenia. W okresie tym, we współpracy z organem prowadzącym unowocześniono i doposażono bazę szkolną, zrealizowano szereg projektów rządowych i unijnych. Bogate doświadczenie, wiedza, przedsiębiorczość i operatywność  Pani Ewy zaowocowały tym, że Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej jest dziś placówką o wysokim standardzie, spełniającą wszelkie wymogi nowoczesnej szkoły.  

Pani Ewa nie żegna się ze szkołą na dobre, bowiem w bieżącym roku szkolnym objęła funkcję wicedyrektora szkoły, prowadzić będzie także zajęcia lekcyjne.

Fot. SP w Bystrej Podhalańskiej

środa, 4 Wrzesień, 2019
Powrót na górę