BIP

Pomiar zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Bystra-Sidzina

04-12-2018, 09:09 -- Anna Nieużytek

Informujemy, że przez najbliższe dwa tygodnie istnieje możliwość śledzenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Bystra-Sidzina. Pomoże to w jakimś stopniu zobrazować wielkość zanieczyszczenia powietrza jakie panuje na terenie naszej Gminy.

W centrum Sidziny został zamontowany pyłomierz, który mierzy stężenie pyłu PM10.

Pył PM10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do naszych płuc i górnych dróg oddechowych powodując różnorakie choroby układu oddechowego.

Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3.

Aby zapoznać się z wynikami pomiarów pyłomierza, należy na stronie internetowej Urzędu Gminy przejść w zakładkę „Ochrona powietrza”, klikając następnie ikonę „Jakość powietrza”.

Sprzęt został wypożyczony od Krakowskiego Alarmu Smogowego w ramach projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze.

        

 

        

wtorek, 4 Grudzień, 2018
Powrót na górę