BIP

Projekty "Kierunek Kariera" i "Kierunek Kariera Zawodowa"

10-10-2019, 12:25 -- redaktor

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”. Dzięki nim uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

• Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować ( zatrudnionym na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Prowadzić wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniać pracowników; kwalifikują się także rolnicy, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowali żadnej sprzedaży lub usługi i nic nie wyprodukowali oraz obcokrajowcy, którzy posiadają dokument upoważniający ich do pobytu oraz świadczenia pracy na terenie RP), niezależnie od miejsca wykonywania pracy,

• Musisz też być związany z Małopolską – mieszkać tu, uczyć się lub pracować

• Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat,  musisz mieć wykształcenie maksymalnie średnie (maksymalnie liceum lub technikum)

• Osoby z niepełnosprawnościami w wieku 25 – 65 lat, które są związane z Małopolską

Ile możesz otrzymać dofinansowania?

• Dofinansowanie przyznawane jest w formie bonów. Jeden bon ma wartość 15 zł. Można otrzymać maksymalnie 180 bonów o wartości 2.700 zł w projekcie „Kierunek Kariera” oraz maksymalnie 337 bonów o wartości 5.055 zł w projekcie „Kierunek Kariera Zawodowa”

• Za każdy bon trzeba zapłacić 13% jego wartości w projekcie KK i_15% jego wartości w projekcie KKZ

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

• Na szkolenia ogólne w projekcie „Kierunek Kariera”: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E_

• Na szkolenia zawodowe w projekcie „Kierunek Kariera Zawodowa”: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych, język obcy zawodowy, prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E, D,T wraz z kwalifikacją, studia podyplomowe.

Co trzeba zrobić – krok po kroku:

1. Umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”. /Jeśli masz mniej niż 25 lat możesz zgłosić się tylko w wyznaczonych terminach. Szczegóły na stronie  https://kierunek.pociagdokariery.pl  w zakładce „Rekrutacja > 25 roku życia”/

2. Na spotkaniu z doradcą porozmawiasz o swojej dotychczasowej karierze zawodowej i możliwościach jej rozwoju. Razem sporządzicie Bilans Twojej Kariery. Można wówczas zgłosić, ile bonów chcesz kupić.

3. Podpisać umowę na zakup bonów.

4. Zapłacić za bony 13% lub 15% ich wartości.

5. Zapisać się na szkolenie wybrane na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

Gdzie mogę otrzymać dodatkowe informacje?

• Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie telefon kontaktowy: 12 424 07 38, e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl.

• Więcej informacji o projekcie „Kierunek Kariera” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie udziela biuro projektu „Kierunek Kariera”, telefon kontaktowy: 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl.

 

W ramach podpisanego przez Wójta Gminy Bystra-Sidzina porozumienia, na terenie gminy zostaną zorganizowane dyżury z doradcami zawodowymi. O terminach ww. dyżurów mieszkańcy będą informowani na bieżąco. Najbliższy dyżur zaplanowany został na 17 października w siedzibie GOKPTiS w Sidzinie, o godz. 17.00.

czwartek, 10 Październik, 2019
Powrót na górę