BIP

„SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2019

28-01-2019, 13:59 -- Anna Nieużytek

Gmina Bystra-Sidzina zakwalifikowała się do realizacji projektu Małopolskiego  Szkolnego Związku Sportowego pn: „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2019. Projekt realizowany jest  na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki. Ideą przedsięwzięcia jest umożliwienie uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zajęcia prowadzone w ramach projektu SKS trwają 60-minut, 2 razy w tygodniu w grupach minimum 15-osobowych.

W programie „Szkolny Klub Sportowy” bierze udział Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej oraz Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie w dwóch edycjach: wiosennej 15.01.2019-21.06.2019 i jesiennej 1.09.2019-10.12.2019. W ramach programu są prowadzone systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Odbywają się one na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych oraz w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie.

Program SKS ma przyczyniać się do wzrostu aktywności fizycznej uczniów, rozwijania zainteresowań oraz zapewniać im możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. (M.L.)

poniedziałek, 28 Styczeń, 2019
Powrót na górę