BIP

Tradycja Majówek ciągle żywa

01-06-2020, 11:42 -- redaktor

Minął maj… W kościele katolickim to czas w sposób szczególny poświęcony Matce Bożej. Każdego dnia wierni śpiewają w kościołach nabożeństwa majowe, zwane także "majówkami". Wielu z nich gromadzi się przy kapliczkach, których na terenie naszej gminy nie brakuje. Kapliczki, czasem skromne, czasem małe arcydzieła architektury są nieodłącznym elementem naszego codziennego krajobrazu. Szczególnie pięknie wyróżniają się one w maju, kiedy przystrojone są w zieleń i kwiaty.

Tradycja śpiewania majówek – nabożeństw maryjnych odprawianych w maju w kościołach, ma kilkusetletnią, bogatą historię. Zapoczątkowana przez Ojców Jezuitów przywędrowała do Polski z Włoch i na naszych terenach sięga pierwszej połowy XIX wieku. Początkowo te modlitewne spotkania odbywały się tylko w świątyniach, jednak z czasem tradycja majówek przy kapliczkach rozpowszechniła się na naszych terenach i trwa do dziś. Centralną częścią zarówno nabożeństwa majowego, jak i majówek przy kapliczkach, jest Litania Loretańska. Majówki przeważnie odprawiane są w wąskim gronie, na wolnym powietrzu, w kontakcie z naturą, przez co zyskują swoisty, bardziej kameralny charakter.

Obecnie tradycję wieczornych modlitw majowych przy licznie rozsianych na terenie gminy kapliczkach podtrzymują spontanicznie zbierający się okoliczni mieszkańcy, sąsiedzi, ale też niejednokrotnie członkowie organizacji czy też zespołów regionalnych. Modlą się, śpiewając pieśni maryjne bardzo często już zapomniane, a które wydobyte z pamięci najstarszych mieszkańców, z domowych śpiewników rozbrzmiewają na nowo. Taka forma podtrzymywania tradycji jest z pewnością potrzebna, szczególnie dla najmłodszego pokolenia.

W dobie obowiązujących obostrzeń, związanych z przemieszczaniem się i organizowaniem zgromadzeń, GOKPTiS zadbał o to, by można było choć w wirtualny sposób  uczestniczyć w tym pięknym zwyczaju. Na profilu społecznościowym  prowadzonym pod nazwą „Gminny Ośrodek  Kultury Bystra-Sidzina” obejrzeć można zarejestrowane nagrania majówek wykonanych m.in. przez mieszkańców naszej gminy, KGW „Bystrzanki” z Bystrej Podhalańskiej, członków Orkiestry Dętej OSP w Sidzinie i Orkiestry Dętej OSP w Bystrej Podhalańskiej, Scholi Parafialnej z Bystrej Podhalańskiej, „Kółka Różańcowego” z Sidziny, a także zespołu „Holniki”.

Warto zatrzymać się i przysłuchać tym niecodziennym, małym „oratoriom”, bez których trudno sobie wyobrazić polski maj. Doceńmy wysiłki wszystkich, którzy przyczyniają się do pielęgnowania naszej tradycji i nie pozwalają jej odejść w zapomnienie, a gdy będziemy słuchać, niech towarzyszy nam myśl, że żadna z tradycja nie zginie, jeśli znajdzie się tylko grupa chętnych, pragnących kontynuować każdy piękny zwyczaj. (A.N.)

Schola parafialna z Bystrej Podhalańskiej obok powstałej w 2012 r. Kapliczki Matki Bożej przy kościele pw. św Marcina w Bystrej Podhalańskiej.

KGW "Bystrzanki" obok Kapliczki na Roli Kowalczykowej, ufundowanej przez Józefa i Katarzynę Wojdyłów w 1889 roku.

Członkowie Orkiestry Dętej OSP w Sidzinie podczas majówki przy Krzyżu na Wiertelowej Grapie w Sidzinie. W latach 50-tych XX wieku mieszkańcy Sidziny postawili krzyż. Podczas Misji Świętych, niesiony w uroczystej procesji z roli Sołtystwo na Wiertelową Grapę, stanowił podziękowanie za uratowanie życia mieszkańców Sidziny podczas II wojny światowej. Obecny krzyż, postawiony w 2004 r. poswiecony został uroczyście przez ks. Franciszka Jeziorczaka. Wznosi się na 10 m, widnieje na nim rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem.

"Holniki" przy Kaplicy na Wielkiej Polanie w Sidzinie.

Uczniowie Szkoły Muzycznej (Emilia Główka kl. VI SP, Karina Kulka kl. VI SP, Karol Główka kl. IV SP)  przy  ufundowanej w 1997 r. figurze Matki Bożej Niepokalanie Poczętej obok Domu Rekolekcujnego "Maksymilianum" w Bystrej Podhalańskiej.

Członkowie Orkiestry Dętej OSP w Bystrej Podhalańskiej  obok powstałej w 2012 r. Kapliczki Matki Bożej przy kościele pw. św Marcina w Bystrej Podhalańskiej.

 

Fot. GOKPTiS, A. Nieużytek

poniedziałek, 1 Czerwiec, 2020
Powrót na górę