BIP

UROCZYSTE OTWARCIE HALI SPORTOWEJ W SIDZINIE

06-09-2019, 09:50 -- Anna Nieużytek

2 września 2019 równocześnie z rozpoczęciem nowego roku szkolnego dokonano oficjalnego otwarcia nowo wybudowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie. Uroczystość zainaugurowała odprawiona w kościele parafialnym msza święta, po której wszyscy zebrani udali się do budynku szkoły.

Na początku części oficjalnej odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Mieczysław Matyasik, który przywitał przybyłych na uroczystość gości, rodziców, nauczycieli i uczniów. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in.: poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Sławomir Hajos, senator RP Andrzej Pająk, wicestarosta suski Zbigniew Hutniczak, Wójt Gminy Bystra - Sidzina Stanisław Tempka, radni gminy, radni powiatowi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, Wójtowie sąsiednich gmin, księża, kierownicy poszczególnych referatów Urzędu Gminy oraz przedstawiciele organizacji z naszego terenu. W związku z przypadającą w tym roku 80 –tą rocznicą wybuchu II wojny światowej, wszyscy zgromadzeni  uczcili pamięć ofiar minutą ciszy. Dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu dotyczącym budowy hali i uroczystości jej otwarcia złożył podziękowania wszystkim,  którzy przyczynili się do powstania tak okazałego obiektu. Szczególne słowa uznania skierował do Wójta Gminy Bystra Sidzina, przekazując symboliczne kwiaty. Zwracając się do uczniów, życzył im, aby wykorzystali to wspaniałe miejsce do rozwijania siły, sprawności, ale też kształtowania charakterów.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Bystra - Sidzina, który w swoim przemówieniu przedstawił m.in. historię szkoły w Sidzinie od początku jej powstania. Szczególną uwagę zwrócił na kolejne etapy rozbudowy i modernizacji budynków - dobudowę piętra, termomodernizację i budowę hali sportowej. Wystąpieniu towarzyszyła prezentacja, ukazująca rozwój szkolnej infrastruktury na przestrzeni lat. Swoje przemówienie Pan Wójt również zakończył podziękowaniami i serdecznymi życzeniami.

Kolejne miłe słowa płynęły z ust zaproszonych gości. Wszyscy gratulowali władzom gminy takiego dokonania, a uczniom życzyli, aby to miejsce było kolebką mistrzów; aby przygoda ze sportem tu rozpoczęta owocowała przyszłymi sukcesami na arenach polskich i międzynarodowych. Dodatkiem do życzeń były symboliczne prezenty.

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie hali przez Księdza Proboszcza Józefa Bafię. Następnie zgodnie z tradycją odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przy udziale: Pana dyrektora, przedstawicieli władz, rodziców, nauczycieli i uczniów. Na tym zakończono część oficjalną.

W drugiej części uroczystości  przy dźwiękach muzyki swoje umiejętności zaprezentowały dzieci i młodzież. Wśród występów znalazły się  pokazy akrobatyczne i taneczne oraz prezentacje sportowe związane z grami zespołowymi. Zarówno widzowie jak i występujący doskonale się bawili. Na zakończenie do wspólnej zabawy i rywalizacji poproszono zaproszonych gości, którzy przy aplauzie widowni zmagali się z rzutami do kosza i strzałami do bramki.

"Sport to najlepsza droga do pokonania granic "- ten cytat z wypowiedzi Jana Pawła II zdobił halę w dniu jej otwarcia. Mamy nadzieję, ze będzie ono towarzyszyło osobom, które będą aktywnie korzystać z nowo oddanej do użytku hali sportowej.  Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do możliwości pozyskania środków oraz budowy nowego, okazałego obiektu infrastruktury sportowej na terenie naszej gminy.

 

Fot. J. Motor

Więcej informacji na temat hali sportowej można znaleźć pod adresem:

https://www.bystra-sidzina.pl/aktualnosci/podwojna-kumulacja-6-milionow-...

piątek, 6 Wrzesień, 2019
Powrót na górę