BIP

Zmiany w instytucjach kultury

06-03-2019, 14:41 -- Anna Nieużytek

 Z dniem 1 marca br. pełnienie obowiązków Dyrektora Skansenu – Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie w pełnym wymiarze zostało powierzone pani Jadwidze Czarny. Natomiast obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina objęła pani Teresa Turowska. 

Pochodzi ona z Sidziny, gdzie uczęszczała do Szkoły Podstawowej.  Następnie edukację kontynuowała w jordanowskim Liceum Ogólnokształcącym. Po maturze rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, który ukończyła 1992 roku uzyskując dyplom magistra w kierunku geografia turyzmu. Jej praca magisterska pt. „Monografia turystyczna wsi Sidzina” związana była z rodzinną miejscowością. Ukończyła także stypendium językowe na Uniwersytecie Wiedeńskim. Płynnie mówi w języku niemieckim. W 1998 roku zakończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2007 roku brała udział w szkoleniu na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie pozyskiwania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Współpracowała z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego. W 2011 ukończyła projekt szkoleniowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanego przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie Koordynatora projektów szkoleniowych. W 2013 roku wyjechała do Londynu do pracy w cateringu. W wieku 45 lat rozpoczęła naukę języka angielskiego w Collegu Kings w Londynie.  

Teresa Turowska pełniła przez wiele lat kierownicze stanowisko w firmie z branży telekomunikacyjnej. Następnie związana była z branżą informatyczną, gdzie pracowała w działach marketingu i promocji. Zajmowała się m.in. organizacją konferencji dla marszałków 4 województw oraz przygotowaniem wszelkiego rodzaju seminariów i szkoleń. Pracowała przy redagowaniu branżowego biuletynu informacyjnego oraz organizacji rożnego rodzaju konkursów, m.in. Ogólnopolskich Mistrzostw Informatyków na Kasprowym Wierchu. Była także odpowiedzialna za kontakty z mediami.   

Pani Teresa udzielała się także społecznie jako wolontariusz. W latach 2010-2011 współpracowała ze Stowarzyszeniem „Scena Molier”, gdzie opiekowała się beneficjentami Szkoły Teatralnej Molier. Związana była również z Nowohuckim Centrum Kultury, organizując warsztaty trenerskie. 

Współpracowała z Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II w organizacji konferencji na temat mobbingu pod nazwą „Mobbing w białych rękawiczkach”. Przez lata współpracowała z TVN w realizacji projektów „W-11”, „Szpital”, „Rozmowy w Toku”. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i koordynacji projektów opartych na relacjach międzyludzkich.   

Jak sama mówi potrafi „stąpać mocno po ziemi”, niestraszna jest jej też praca fizyczna i nowe wyzwania. Pomimo drzemiącej w niej duszy globtrotera, zawsze chętnie wraca z utęsknieniem do Sidziny, gdzie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym. Jedną z jej pasji jest taniec – tańczyła przez wiele lat w Zespole Regionalnym „Koliba” oraz studenckim Zespole Pieśni i Tańca „Krakus”. Prywatnie żona i matka.  Do kręgu zainteresowań zalicza fotografie,  podróże oraz  gotowanie.

środa, 6 Marzec, 2019
Powrót na górę