BIP

Zwroty wkładu własnego POŚ

18-12-2020, 11:20 -- redaktor

Szanowni Mieszkańcy!

Uczestnicy projektu budowy 122 oczyszczalni przydomowych, którzy wpłacili swój udział mogą zgłaszać się do urzędu gminy po zwrot wpłaconych środków. Po podpisaniu stosownego aneksu i podaniu numeru konta bankowego wpłacony udział zostanie zwrócony.

WYJAŚNIENIE

Na budowę 122 przydomowych oczyszczalni ścieków gmina miała zabezpieczyć kwotę 1,4 mln zł., natomiast kwota 244 tys. zł miała pochodzić od wpłat mieszkańców biorących udział w przedsięwzięciu. Uczestnicy projektu zostali poproszeni o wpłaty do 26 listopada br.

Część osób zrezygnowała z udziału, w związku z tym do projektu przystąpiły osoby z listy rezerwowej.

8 grudnia 2020 roku okazało się że wniosek jaki został założony do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wkład własny został pozytywnie rozpatrzony.

Oznacza to, że środki pochodzące z wpłat uczestników projektu mogą zostać zwrócone, gdyż zarówno ich wkład jak i wkład gminy zostanie sfinansowany ze środków zewnętrznych.

W związku z tym, zapraszamy uczestników do urzędu gminy celem podpisania aneksu, który umożliwi zwrot mieszkańcom wpłaconego wkładu własnego. piątek, 18 Grudzień, 2020
Powrót na górę