BIP

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (tzw. CEEB)

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (tzw. CEEB)

 

            Przypominamy, iż od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła zarówno w budynkach mieszkalnych jak i niemieszkalnych.

Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej www.zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej  w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina, pokój nr 1 (wzór deklaracji do pobrania poniżej).

Dodatkowo informujemy, iż w przypadku nowego źródła ciepła w nowo powstałych obiektach lub w przypadku zmiany źródła ciepła na nowe w budynkach już istniejących – właściciel nieruchomości ma 14 dni od dnia uruchomienia urządzenia na złożenie deklaracji.

Więcej informacji na temat CEEB można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 18 26 81 220, wew. 123

WZÓR DEKLARACJI - Budynki niezamieszkałe

WZÓR DEKLARACJI - Budynki zamieszkałe

Powrót na górę