BIP

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina osobom które aktualnie pobierają świadczenie wychowawcze (500+), że świadczenie to zostało przyznane do 31 maja 2021 r. i w związku z tym w 2020 r. nie trzeba składać nowych wniosków (wyjątek: jeżeli uległa zmiana sytuacji rodzinnej, jak np. urodzenie dziecka).

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy (2021/2022) będą przyjmowane od 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej, natomiast w formie papierowej od 1 kwietnia 2021 r. w siedzibie GOPS w Bystrej Podhalańskiej lub za pośrednictwem poczty.

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie Dobry start (300+)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o świadczenie dobry start (300+) na okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane od 1 lipca 2020 r. jedynie w formie elektronicznej (tj. za pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych). W wersji papierowej wnioski będzie można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej od 1 sierpnia 2020 r.

We wniosku o świadczenie dobry start (300+) prosimy o podanie aktualnego i czytelnego adresu          e-mail, gdyż na ten adres będzie wysyłana informacja o przyznaniu świadczenia – przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej GOPS w Bystrej Podhalańskiej w zakładce dokumenty do pobrania: https://bystra-sidzina.naszops.pl/http

 

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii COVID-19 oraz w związku z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej zachęca świadczeniobiorców do składania wniosków przez Internet. Taka forma jest szybka, prosta i wygodna – nie wymaga wizyty w urzędzie ani oczekiwania w kolejce, a formularze są bardzo łatwe do wypełnienia.

Powrót na górę