BIP

Informacja o dyżurach sołtysów

Sołtysi sołectw Gminy Bystra-Sidzina informują, że w maju będą pobierać kolejną ratę podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy nie mają możliwości lub umiejętności dokonania płatności on-line.

Sołtys Bystrej Podhalańskiej Pani Urszula Marfiak będzie dyżurować w Biurze Sołtysa w Bystrej Podhalańskiej od 11 do 15 maja, w godzinach 8.00 - 12.00.

Sołtys Sidziny Pani Kazimiera Czarna będzie dyżurować w budynku Agronomówki w Sidzinie od 11 do 15 maja w godzinach 8.00 – 12.00.

Prosi się mieszkańców o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (maseczki lub chusty zakrywające usta i nos, rękawiczki ochronne i zachowanie odstępu od innych osób).

Powrót na górę