BIP

Informacja o podjętych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

W ramach współpracy Gminy Bystra-Sidzina z Komisariatem Policji  w Jordanowie, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom informujemy, iż po dokonanej analizie zagrożeń występujących na podległym Komisariatowi Policji w Jordanowie rejonie, zostało wyznaczone priorytetowe zadanie na okres od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. dla miejscowości Bystra Podhalańska. Jako miejsce zagrożone wyznaczono rejon mostu na drodze K 1677 w miejscowości Bystra Podhalańska, na roli Gizowej. W związku z powyższym, w ramach współpracy, w razie ujawnienia aktów wandalizmu, prosimy o powiadamianie Komisariatu Policji w Jordanowie o zaistniałych zdarzeniach  (tel. 47 832 83 00).

Powrót na górę