BIP

Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa oraz Nowy Start w Małopolsce

 

W dniu 29 sierpnia 2019 r. Wójt Gminy Bystra-Sidzina podpisał porozumienie o zawiązaniu współpracy na rzecz nowych możliwości rozwoju zawodowego osób dorosłych w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektu Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa oraz Nowy Start w Małopolsce.

W ramach tego porozumienia Gmina Bystra-Sidzina zorganizuje przyjemniej jedno spotkanie informacyjne dla zainteresowanych dotyczące ww. projektów. O terminie dyżuru mieszkańcy Gminy zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

info1info2

Powrót na górę