BIP

Kotówka - nowa oficjalna część Sidziny

Choć nazwa Kotówka jest powszechnie używana przez mieszkańców Sidziny, nie figurowała ona dotychczas w oficjalnym rejestrze nazw. W związku z powyższym gmina Bystra-Sidzina przeprowadziła konsultacje społeczne, które miały zbadać opinię publiczną na temat zasadności starań o włączenie nazwy Kotówka do oficjalnego rejestru. Wyniki konsultacji umożliwiły Radzie Gminy Bystra-Sidzina formalne wystąpienie o urzędowe ustalenie nazwy "Kotówka" dla części Sidziny.

Pismem z dnia 16 marca 2023 r. zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, pan Szymon Wróbel poinformował,  iż Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, pozytywnie zaopiniowała wniosek Rady Gminy Bystra-Sidzina o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Kotówka, jako część wsi Sidzina.

Przedmiotowa zmiana znalazła się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2024 r. nazwa "Kotówka" oficjalnie stanowi integralną część Sidziny. Ta praktyczna zmiana, ułatwi identyfikację lokalizacji, zarówno dla mieszkańców, jak i osób z zewnątrz. (A.N.)

 

Powrót na górę