BIP

LGD ogłasza nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez:

rozwijanie działalności gospodarczej,

podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 26.05.2020 roku do 17.06.2020 roku

(termin składania wniosków upływa 17.06.2020 r. o godz. 16.00)

Szczegółowe informacje na temat ogłaszanych naborów znajduja się na stronie www.lgdpodbabiogorze.pl w zakładce Ogłoszenia konkursy 2014-2020.

 

Powrót na górę