BIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Bystra-Sidzina z dnia 25 maja 2020 r.

 

Niniejszym informuje się, że od dnia 25 maja 2020 r. obowiązują następujące zasady bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina w związku z wystąpieniem stanu epidemii

  1. W Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina, zwanym dalej „Urzędem” stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów, dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
  2. Zaleca się kontakt z Urzędem przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, a także korespondencji tradycyjnej.
  3. Przyjmowanie i obsługa interesantów są   prowadzone we   wszystkich   sprawach realizowanych przez   Urząd Gminy Bystra-Sidzina. 
  4. Obsługa bezpośrednia interesantów jest realizowana przede wszystkim w następujących miejscach:
  1. Sekretariat, pok. nr 4 budynek A Urzędu– składanie pism na dziennik podawczy,
  2. Urząd Stanu Cywilnego, budynek B Urzędu - w zakresie spraw związanych z aktami stanu cywilnego oraz ewidencją ludności,
  3. Stanowisko Obsługi Klienta, zlokalizowane w korytarzu budynku głównego Urzędu (budynek A), obok sekretariatu– w pozostałych sprawach z zakresu działalności Urzędu.
  1. W trakcie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w   jednym   pomieszczeniu   nie   może   być   większa   niż   1   osoba   na   jedno stanowisko obsługi.
  2. W przypadku przybycia interesanta do Urzędu pracownik sekretariatu zawiadamia właściwego pracownika merytorycznego, który niezwłocznie zgłasza się do Stanowiska Obsługi Klienta i w zależności od potrzeb załatwia sprawę na miejscu, albo wraz z interesantem przechodzi do pomieszczeń urzędu, jeżeli taka wizyta jest konieczna.

Realizacja spraw w Urzędzie odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń, wynikających z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i wypełnienia pozostałych wytycznych sanitarnych,  m.in. obowiązkiem dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa.

Powrót na górę