BIP

Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie

 

Wójt Gminy Bystra-Sidzina informuje, że w wyniku przeprowadzonego 24 czerwca 2019 r. konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie, komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 0050.97.2019 Wójta Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 czerwca 2019 r. wyłoniła Pana Mieczysława Matyasika.

UZASADNIENIE

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 0050.97.2019 Wójta Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania  komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie,  w drodze tajnego głosowania wyłoniła kandydaturę Pana Mieczysława Matyasika na stanowisko dyrektora, zgodnie z procedurą określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu prac komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1578).

Powrót na górę