BIP

Ogłoszenie w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

 

       W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi Urząd Gminy Bystra - Sidzina przypomina wszystkim zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych o obowiązku odśnieżania wielkopowierzchniowych dachów na swoich obiektach budowlanych (zakładach) celem niedopuszczenia do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg.

       Prosi się o sprawdzenie dodatkowo stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowej jeśli taka występuje.

       Nadmienia się, że obiekty te zostaną poddane kontroli sprawdzającej co do wykonania powyższego.

Powrót na górę