BIP

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

WB-I.6331.3.81.2015

Kraków, dnia 2 sierpnia 2015 r.

       
 

wg rozdzielnika

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 67

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Upał/3

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:00 dnia 03.08.2015 do godz. 20:00 dnia 09.08.2015

Przebieg

Prognozuje się w poniedziałek (03.08.2015) temperaturę maksymalną około 30°C.

W pozostałych dniach temperatura maksymalna od 32°C do 35°C, temperatura minimalna od 17°C do 21°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

95%

Uwagi

Możliwość przedłużenia okresu trwania ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk

Piotr Wałach

Godzina i data wydania

godz. 06:57 dnia 02.08.2015

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/3 woj.malopolskie od 12:00/03.08 do 20:00/09.08.2015 temp. maks 30-35st, temp min 17-21st

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, upał od 03.08 do 09.08. Temperatura maks. od 30°C do 35°C. Temperatura min. od 17°C do 21°C.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie

w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

tel.:   (12) 392-13-00,

fax.:  (12) 422-72-08,

czk@malopolska.uw.gov.pl

 

Dyżurny Operacyjny

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Aleksander Gawłowski

Powrót na górę