BIP

Spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na wymianę źródła ciepła oraz przeprowadzeniem termomodernizacji swojego domu do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu „Czyste Powietrze”.

Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących programu, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także szeregu informacji związanych z całym procesem prawidłowego składania wniosków o dofinansowanie.

Spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2021 r.  (tj. czwartek) o godzinie 17.00 w sali OSP w Sidzinie.

Powrót na górę