BIP

stypendia szkolne dla uczniów na rok szkolny 2015/2016

Urząd Gminy Bystra-Sidzina informuje, że wydawane są wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 – dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina.

Wnioski  można  pobrać  w  Urzędzie  Gminy  Bystra-Sidzina –  pokój  nr 5  oraz w sekretariatach szkół prowadzonych przez naszą gminę. Ponadto jest możliwość pobrania formularza wniosku ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy Bystra-Sidzina.

Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości dochodów należy składać w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina w terminie

od 01 września  do 15 września 2015 r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty określonej w przepisach art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej , aktualnie 456,0Pomoc materialna o charakterze socjalnym –

stypendia szkolne dla uczniów na rok szkolny 2015/2016

Urząd Gminy Bystra-Sidzina informuje, że wydawane są wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 – dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina.

Wnioski  można  pobrać  w  Urzędzie  Gminy  Bystra-Sidzina –  pokój  nr 5  oraz w sekretariatach szkół prowadzonych przez naszą gminę. Ponadto jest możliwość pobrania formularza wniosku ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy Bystra-Sidzina.

Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości dochodów należy składać w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina w terminie

od 01 września  do 15 września 2015 r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty określonej w przepisach art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej , aktualnie 456,00 zł netto.

Szczegółowych informacji udziela Referat Oświaty Urzędu Gminy Bystra-Sidzina tel. 18 26 81 220 wew. 118.0 zł netto.

Szczegółowych informacji udziela Referat Oświaty Urzędu Gminy Bystra-Sidzina tel. 18 26 81 220 wew. 118.

Powrót na górę