BIP

Stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina

Wójt Gminy Bystra-Sidzina informuje, że uczniowie/studenci, którzy w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 uzyskali znaczące osiągnięcia naukowe, sukcesy artystyczne lub sportowe mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów zawiera:

- Uchwała Nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina  oraz Uchwała Nr XXXVIII/303/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina;

- Uchwała Nr XXIX/228/17 z dnia 21 lipca 2017 r. Rady Gminy Bystra-Sidzina  w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla studentów zamieszkałych na ternie Gminy Bystra-Sidzina oraz Uchwała Nr XXXVIII/304/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwała Nr XXIX/228/17 z dnia 21 lipca 2017 r. Rady Gminy Bystra-Sidzina  w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla studentów zamieszkałych na ternie Gminy Bystra-Sidzina.

Wnioski można pobrać:

- w siedzibie Urzędu Gminy Bystra-Sidzina

- na stronie internetowej urzędu

 

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina, pok. nr 12:

- uczniowie od 15 września do 30 września;

- studenci od 15 września do 15 października.

Powrót na górę