BIP

Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenie Dobry strat (300+)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej informuje, że wnioski      o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+) oraz wnioski o świadczenie dobry strat (300+) można składać od 1 lipca 2019 r. jedynie w formie elektronicznej (tj. za pośrednictwem platformy PUE ZUS, @Empatia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych). W wersji papierowej wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej dopiero od 1 sierpnia 2019 r.

Ponadto informujemy, że od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.  Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej: https://bystra-sidzina.naszops.pl/swiadczenia-wychowawcze-500/swiadczeni...

Powrót na górę