BIP

Warsztaty z zakresu fotowoltaiki

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza na warsztaty z zakresu fotowoltaiki dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Warsztaty zostaną zorganizowane w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” i odbędą się w formule on-line 24 listopada 2021 r. o godz. 11:00. Organizatorem spotkania są Ekodoradcy dla biznesu funkcjonujący w ramach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

W trakcie spotkania, Ekspert – praktyk funkcjonujący w branży instalacji fotowoltaicznych, poruszy najważniejsze – z punktu widzenia przedsiębiorcy – zagadnienia dotyczące m. in. metod poprawnego doboru instalacji fotowoltaicznej do potrzeb przedsiębiorstw, etapów procesu inwestycyjnego, najczęstszych błędów popełnianych podczas instalacji, problemów na etapie eksploatacji, trwałości systemów PV, a także założeń wprowadzonych i projektowanych zmian stanu prawnego w zakresie zasad rozliczania energii wytwarzanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych od 2022r.

Aby wziąć udział w warsztatach, należy przesłać formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony internetowej: www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu) za pośrednictwem wiadomości email na adres ekodoradcy@mcp.malopolska.pl (tytuł wiadomości: warsztaty PV).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Ekodoradcami dla biznesu – Panem Andrzejem Miturą (tel. 12 211 46 38) lub Panem Maksymilianem Kocerbą (tel. 12 37 69 158).

Powrót na górę