BIP

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2019

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10.01.2019 r. do 31.01.2019 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Bystrej Podhalańskiej i Sidzinie w zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. wyborach sołtysów i rad sołeckich.

W terminie od 10.01.2019 r. do 30.01.2019 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatur na Sołtysa oraz kandydatur na członków Rad Sołeckich.

Wzory dokumentów potrzebnych do rejestracji umieszczone zostały w BIP Urzędu Gminy https://bip.malopolska.pl/ugbystrasidzina,a,1538064,zarzadz…

Druki wymagane do rejestracji kandydatów można pobrać w Urzędzie Gminy, pokój nr 14. Informacji udziela Pełnomocnik Wójta ds. wyborów sołeckich w Gminie Bystra-Sidzina, pani Anna Nieużytek tel. 18 26 81 220 wew. 115

Powrót na górę