BIP

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bystra-Sidzina

 

W związku z rezygnacją Pani Doroty Kowalik z mandatu radnej Gminy Bystra-Sidzina ogłoszone zostały wybory uzupełniające do Rady w okręgu wyborczym nr 7,  stanowiącym część sołectwa Bystra Podhalańska obejmującego role: Telapkowa Dolna, Heretykowa, Zagrody Smętkowe, Miśkowa, Wiertelowa Górna, Telapkowa Górna.

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu wyznaczył datę wyborów uzupełniających na dzień 27 września 2020 r.

Bieżące informacje na temat kalendarza wyborczego, czynności wyborczych (w tym terminy na rejestrację komitetów wyborczych, kandydatów na radnego, kandydatów do komisji wyborczych) są umieszczane na stronie BIP Urzędu Gminy Bystra-Sidzina, w zakładce: Wybory – 2020 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bystra-Sidzina.

Link do strony:

https://bip.malopolska.pl/ugbystrasidzina,m,338009,wybory-uzupelniajace-do-rady-gminy-bystra-sidzina.html

Powrót na górę