BIP

WYMIAR PODATKU Z TERENU WSI SIDZINA W 2019 ROKU

W 2019 ROKU WYMIAR PODATKU Z TERENU WSI SIDZINA

W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE!!!

Informujemy mieszkańców Sidziny, że w bieżącym roku decyzje ustalające wymiar podatków lokalnych osobom fizycznym zostaną doręczone dopiero w II kwartale 2019 roku, a nie jak zawsze w lutym i w marcu. Sytuacja ta jest spowodowana przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej  Modernizacją Ewidencji Gruntów i Budynków dla obrębu wsi Sidzina, której wyniki wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy w grudniu 2018 roku.

Przeniesienie danych geodezyjnych do systemu podatkowego wymaga dokładnego opracowania, w związku z czym nastąpi opóźnienie wymiaru podatków dla Sołectwa Sidzina do czasu poprawnego ich wprowadzenia do bazy podatkowej. Niejednokrotnie zmiany w ewidencji gruntów mające wpływ na wymiar podatków, będą wymagały wypełnienia przez podatnika na nowo informacji podatkowej, dlatego Wójt Gminy Bystra-Sidzina zwraca się z prośbą, aby w przypadku otrzymania pisemnego wezwania do osobistego stawienia się w Urzędzie celem wypełnienia nowej informacji podatkowej możliwie jak najszybciej zgłaszać się do Referatu Finansowego mieszczącego się w Urzędzie Gminy Bystra - Sidzina. Wypełniając informację podatkową podatnik będzie zobowiązany do wykazania wszystkich przedmiotów opodatkowania, także tych, których podstawa opodatkowania nie uległa zmianie. Pracownik ds. wymiaru podatków jak zawsze służy pomocą przy wypełnianiu druków.

W związku z powyższym termin płatności I raty podatków również ulegnie przesunięciu i będzie przypadał 14 dni od doręczenia decyzji ustalającej wymiar podatku, a nie jak zawsze 15 marca.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość oraz współpracę.

 

Powrót na górę