BIP

Zawiadomienie o czasowym zamknięciu przejazdów kolejowych

Informujemy, że w związku z planowaną przebudową przejazdu kolejowo-drogowego w km 18,511 linii kolejowej nr 98, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. w ramach zadania pn. „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka- Chabówka", od dnia 19.11.2021 do dnia 28.11.2021 r. zamknięty zostanie przejazd kolejowy w Bystrej Podhalańskiej, w ciągu drogi gminnej prowadzącej do części wsi – rola Ziętkowa Dolna.  W czasie prowadzonych robót przejazd przedmiotową drogą będzie niemożliwy. W związku z tym, przed przejazdem zostanie udostępniony mieszkańcom utwardzony plac na potrzeby pozostawienia samochodów.

Informujemy również, że w związku z planowaną przebudową przejazdu kolejowo-drogowego w km 18,225 linii kolejowej nr 98, i wykonaniem nowych nawierzchni drogowych na dojazdach, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. w ramach zadania pn. „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka- Chabówka", od dnia 19.11.2021 do dnia 28.11.2021 r. zamknięty zostanie przejazd kolejowy w ciągu drogi powiatowej 1677K.  W czasie prowadzonych robót objazd będzie realizowany poprzez drogę krajową DK 28 oraz drogę powiatową DP 1684K (od ronda w Bystrej Podhalańskiej w kierunku Mąkacza).

Powrót na górę