BIP

Zebranie Wiejskie sołectwa Bystra Podhalańska

Informujemy, że Zebranie Wiejskie sołectwa Bystra Podhalańska zwołane zostało w najbliższą niedzielę, 12 marca o godz. 12:00. Przewidziana tematyka dotyczy sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2022 r. i planowanych działań na rok bieżący. Przedstawiona zostanie także informacja dotycząca wykonanych w 2022 r. zadań inwestycyjno-remontowych oraz zamierzeniach na 2023 rok.

Powrót na górę