BIP

Zebranie wiejskie sołectwa Sidzina

 

ZAWIADOMIENIE

Na podst. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Sidzina, przyjętego Uchwałą Nr XVII/128/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 czerwca 2016 r.

zwołuję

 ZEBRANIE WIEJSKIE

SOŁECTWA SIDZINA,

które odbędzie się w dniu

08 września 2019 roku (niedziela) o godz. 1200

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

w Sidzinie – sala posiedzeń.

Tematyka zebrania:  

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór protokolanta zebrania.
  3. Zgłaszanie zadań do realizacji z funduszu sołeckiego i dyskusja nad nimi.
  4. Podjęcie uchwały o przyjęciu zadań do realizacji z funduszu sołeckiego w 2020 roku.
  5. Sprawy bieżące, w tym odpowiedzi na wnioski z poprzednich zebrań wiejskich.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

 

                                                                            Sołtys

                                                                      Kazimiera Czarna

Powrót na górę