BIP

Zmiana numeru rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych

 

Urząd Gminy Bystra-Sidzina informuje, że od dnia 23.12.2019 r., uległ zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Gmina Bystra-Sidzina

34-235 Bystra Podhalańska 373

 BS Jordanów 89 8799 0001 0000 0000 0462 0077

Powrót na górę