BIP

uchwała nr Nr XXV/170/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bystra - Sidzina w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
29-01-2014, 12:27 Barbara Dudek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2012-12-14
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz.Urz.2012.7506 z dn.19.12.2012
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie sprostowania błędu Dz.Urz.2013.1776 z dn. 1.03.2013r. 1) w uchwale Rady Gminy Bystra-Sidzina Nr XXV/170/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bystra - Sidzina w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 19 grudnia 2012 r., poz. 7506) polegający na tym, i_ w rozdziale 3 § 5 ust. 1 zamiast: " § 5.1. Wnioski, o których mowa w § 2 winny być złożone w terminie do 15 marca 2011 roku w zakresie realizacji zadań na 2011 rok , a w kolejnych latach: a) do 30 maja tego roku, w którym ma być rozpoczęte zadanie, w przypadku gdy termin realizacji rozpoczyna się w II półroczu tego roku i upływa z końcem roku; b) do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeśli przedsięwzięcie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym. " winno być: "§ 5.1. Wnioski, o których mowa w § 2 winny być złożone w terminie do 15 marca 2013 roku w zakresie realizacji zadań na 2013 rok, a w kolejnych latach: a) do 30 maja tego roku, w którym ma być rozpoczęte zadanie, w przypadku gdy termin realizacji rozpoczyna się w II półroczu tego roku i upływa z końcem roku ; b) do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeśli przedsięwzięcie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym."
Powrót na górę