BIP

UCHWAŁA NR V/28/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2015.

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
09-03-2015, 11:33 Barbara Dudek
12-03-2015, 08:37 Barbara Dudek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2015-02-26
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
DZ. URZ. WOJ. 2015.1363 Ogłoszony: 2015-03-11
UCHWAŁA NR V/28/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2015.
Powrót na górę