BIP

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra – Sidzina, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
19-05-2015, 11:05 Barbara Dudek
19-05-2015, 11:08 Barbara Dudek
01-07-2015, 14:26 Barbara Dudek
15-07-2015, 10:32 Barbara Dudek
15-07-2015, 10:36 Barbara Dudek
Status: 
nieobowiązujący
Data aktu prawnego: 
2015-05-07
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
DZ. URZ. WOJ. 2015.3000 Ogłoszony: 2015-05-14
UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra – Sidzina, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania UCHWAŁA NR KI-411/183/15 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE stwierdzenie nieważności uchwały w części dotyczącej postanowień § 5 ust. 5 uchwały oraz § 4 ust. 4 umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do uchwały:
Załączniki do pobrania: 
Powrót na górę