BIP

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielanych publicznym i niepublicznym jednostkom oświ

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
09-07-2014, 14:22 Barbara Dudek
26-08-2014, 07:47 Barbara Dudek
Status: 
nieobowiązujący
Data aktu prawnego: 
2014-06-24
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
DZ. URZ. WOJ. 2014.3597 Ogłoszony: 2014-07-02
UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielanych publicznym i niepublicznym jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie Gminy Bystra-Sidzina przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Bystra-Sidzina.
Powrót na górę