BIP

UCHWAŁA NR XVIII/137/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
23-02-2021, 13:49 Anna Nieużytek
Powrót na górę