BIP

uchwała nr XXV/164/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
29-01-2014, 12:20 Barbara Dudek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2012-12-14
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz.Urz.2012.7501 z dn. 19.12.2012
uchwała nr XXV/164/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Powrót na górę